Manifest kryptoanarchie

Náčrty soukromého světa sahají až do roku 1992, kdy byl ještě internet v naprostých plenkách a kdy státy neprováděly tak masivní sledování obyvatel a narušování jejich soukromí, jako dnes. Jaké byly hlavní myšlenky anarchické filozofie stojící za uctívání šifrovacích metod a soukromí?

Obsah

 1. Úvod
  1. Kontext
 2. Obsah
 3. Kryptoanarchismus v Čechách
 4. Závěr
 5. Zdroje

Úvod

Termín „kryptoanarchie“ byl vytvořen Timothym C. Mayem v The Crypto Anarchist Manifesto, které bylo distribuováno prostřednictvím Cypherpunks Mailing List dne 22. listopadu 1992. Tento dokument je nezbytným prvním čtením pro úplného nováčka ve světě Cypherpunku a je relativně krátký.

Kryptoanarchismus je filozofie objasňující použití silné kryptografie veřejného klíče (Asymetrická kryptografie) na prosazení soukromé a individuální svobody. Kryptoanarchisté se snaží o vytvoření virtuální komunity, v níž je každý absolutně anonymní, resp. pseudonymní. Jde o kyberprostorovou realizaci anarchismu.

Kontext

Lidé mají podle kryptoanarchistů právo svou internetovou aktivitu šifrovat, protože je prokázáno (př. Edward Snowden), že státy a firmy sledují internet. Internetová anonymita je podle nich na stejné úrovni jako listovní tajemství.

Rozvoj metod sledování a obzvláště rozmach internetové komunikace otevírá nebývalé možnosti počítačového sledování; proto kryptoanarchisté tvrdí:

Dokud bude existovat byť jen minimální svoboda slova, je nemožné zastavit lidi před přenosem šifrovaných informací. Již dnes je v některých zemích ilegální použití silné kryptografie. Přimět lidi přestat používat kryptografii je však pravděpodobně nemožné, protože kryptografie může být použita i na ukrytí samotné existence kódované zprávy. Také lze ukrýt zprávu kódovanou ilegálním způsobem uvnitř zprávy kódované legálním druhem kódovacího systému, takže pro třetí osobu je velmi komplikované rozlišit, zda jde o informaci kódovanou legálním nebo nelegálním způsobem.“ (kryptoanarchisté)

Motivy

 • Obrana proti sledování ze strany vlád a některých soukromých společností
 • Vyhýbání se (zejména internetové) cenzuře
 • Používání anonymizujících nástrojů (Tor, I2P, Freenet, Bitmessage aj.)
 • Kryptoanarchisté považují vývoj a používání kryptografie za hlavní obranu proti problémům masivního sledování (na rozdíl od angažování se v politice)

Obsah

Moderním světem prochází přízrak, přízrak kryptoanarchie.

Výpočetní technika stojí na bodu zlomu, kdy bude schopna poskytnout jednotlivcům i celým skupinám možnost komunikovat navzájem v naprosté anonymitě.

Budeme vyměňovat zprávy, uzavírat obchody a vyjednávat smlouvy elektronicky, aniž bychom znali pravé jméno nebo právní status druhé strany. Operace napříč sítěmi budou nevystopovatelné prostřednictvím šifrovaných aplikací, které implementují kryptografické protokoly s téměř dokonalými pojistkami proti prolomení. Pověst bude mít zásadní význam.

 • To (o pověsti) už naznačoval Murray Newton Rothbard v Etice svobody, když odsoudil veškeré násilné tresty nenásilných zločinů.
 • Proroctví už je částečně naplněno díky Nicku Szabovi a jeho chytrým smlouvám, které uvedly DLT konečně k životu.

V obchodním styku bude pověst hrát mnohem důležitější roli, než jakou hrají dnes roli hodnocení a reference. Tento vývoj bude od základu měnit povahu vládní regulace, schopnost danit a regulovat ekonomické vztahy, schopnost udržet informace v tajnosti.

Technologie pro tuto revoluci – a jistě to bude revoluce společenská i ekonomická – existuje na úrovni teorie posledních deset let. Metody jsou založeny na šifrování pomocí veřejného klíče, systémech prokazování bez jakékoliv další informace, a různé softwarové protokoly pro interakci, ověřování a potvrzování.

 • A to psal v roce 1992! Systémy prokazování bez jakékoliv další informace ožily ale až v posledních deseti letech s nástupem DLT.

Teprve v poslední době dosahují počítačové sítě a osobní počítače dostatečnou rychlost, aby tyto myšlenky byly prakticky uskutečnitelné. A příští desetiletí přinese další přidanou rychlost, která umožní jejich ekonomickou proveditelnost a v podstatě nezastavitelnost. Vysokorychlostní sítě, ISDN, schránky odolné proti prolomení, čipové karty, satelity, satelitní vysílače, osobní počítače s vysokou operační pamětí a šifrované čipy a ve fázi vývoje jsou další z budoucích klíčových technologií.

 • To je víceméně kryptografická vize soukromého světa. Rychlost sítí je dnes v porovnání nepředstavitelná a opravdu schopna být podpůrným mechanismem (jak by řekl Nick Szabo, ovládacím prvkem) lidských interakcí.

Státy se samozřejmě budou snažit zpomalit nebo zastavit šíření této technologie, budou zmiňovat obavy o národní bezpečnost, hrozby využívání technologií drogovými dealery a daňovými podvodníky, a budou hrozit obavami ze společenské dezintegrace. Mnohé z těchto obav budou na místě.

 • Je to Manifest kryptoanarchie, takže se počítá s tím, že je čtenář seznámen s nesnášenlivostí hnutí vůči státu (jako takovému).

Kryptoanarchie umožní volné nakládání s národním tajemstvím a umožní, aby se obchodovalo s ilegálními a ukradenými materiály. Anonymní elektronický trh bude dokonce umožňovat odporné trhy s vraždami a vydíráním. Různé kriminální a cizorodé živly budou aktivními uživateli krypto-sítě. To ale šíření kryptoanarchie nezastaví.

 • Je fér, že manifest čtenáři vyčetl všechny možné negativní dopady a nemaloval svět na zeleno (příkladem budiž Ross Ulbricht a Silk Road).
 • Krypto-síť v dnešním pojetí znamená přesně onu kryptografickou vrstvu („ovládací prvky“) DLT (Decentralized Ledger Technologies), která bude nevědomě ležet pod všemi lidskými procesy, které jdou zapsat do chytré smlouvy.

Stejně jako technologie tisku změnila a zmírnila sílu středověkých cechů a struktury společenské moci, tak i kryptologické metody zásadně změní povahu korporací a vládních zásahů do ekonomických transakcí. V kombinaci s novými informačními trhy, bude kryptoanarchie tvořit tekutý trh pro veškerý materiál, který lze vyjádřit slovy nebo obrazy. A stejně jako zdánlivě nevýznamný vynález ostnatého drátu umožnil oplocení rozlehlých farem a zemědělských podniků, a tím navždy změnil pojetí pozemku a vlastnických práv na západě, tak i zdánlivě malý objev z tajemného odvětví matematiky přišel s kleštěmi, které odstraní ostnatý drát kolem duševního vlastnictví.

 • Malým objevem z oblasti matematiky má May na mysli asymetrickou kryptografii a jednosměrné funkce, základní kámen elektronického podepisování.
 • Kryptoanarchista většinou neuznává duševní vlastnictví, protože omezuje vlastnická práva k fyzickým věcem (ve výsledku člověk nesmí používat svůj majetek libovolně, tj. postavit z něj patentovaný stroj apod.).
 • Tajemné odvětví matematiky jsou jednosměrné funkce (a hlouběji, NP úplnost, teorie čísel nebo problém diskrétního logaritmu).
 • Kryptologické metody skutečně změnily pojetí vlastnických práv.

Povstaňte, nemáte co ztratit, leda své ostnaté dráty!

Timothy C. May

22. listopadu 1992

Kryptoanarchismus v Čechách

V Česku se kryptoanarchismem zabývá především Insitut kryptoanarchie, jenž sídlí v multifunkčním prostoru Paralelní Polis v pražských Holešovicích. Založen byl v roce 2014 uměleckou skupinou Ztohoven, která se svými hackerskými činy se „proslavila“ v roce 2007, kdy do živého vysílání Panorama umístila fiktivní výbuch atomové bomby nebo v roce 2012 zveřejnění telefonních čísel ústavních činitelů.

Institut kryptoanarchie navazuje na celosvětový trend zakládání takzvaných hackerspace, sdružující komunitu lidí se zájmem o nové technologie a elektroniku. Financování Paralelní Polis je z větší části realizováno vlastním provozem (coworking Paper Hub, kavárna, vstupné na akce), příspěvky členů boardu donátorů (každý člen boardu platí 15.000 Kč měsíčně) a dobrovolných příspěvků od veřejnosti.

Žádný ze zdrojů příjmu nepochází ze státních dotací nebo obchodů s firmami vlastněných, nebo výrazně dotovaných státem. Součástí Palarelní polis je rovněž kavárna, která jako první na světě přijímá pouze měnu Bitcoin. Každoročně se zde také pořádá Hackers Congress s čtyřmi hlavními tématy jako jsou ­– Svoboda a kryptografie, Decentralizovaná ekonomika a kryptoměna, Politika a hacking, Věda a technologie.

Závěr

Můžeme říci, že kryptoanarchismus je anarchistická filozofie stojící za kulturním hnutím cypherpunku, čímž se dostaneme mimo problémy s terminologií.

Zdroje

Activism.net

Wikipedie

Cryptoanarchy Wiki

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..