Nick Szabo: Idea chytrých smluv

Vyjmutá klíčová část ze Szabovy práce Formalizace a zabezpečení vztahů ve veřejných sítích.

Úvod

Nick Szabo je Cypherpunker a praotec chytrých smluv i Bitcoinu (vytvořil jeho předchůdce Bit Gold). V tomto krátkém výňatku z jeho práce (tak, abyste nemuseli číst práci celou) je nastíněna základní idea chytrých smluv. Přirozeně, pokud se chystáte přečíst tento článek, tak jste přečetli Jádro (zejména desátý článek o chytrých smlouvách).

Obsah

Jaký je smysl a účel „bezpečnosti“? jak to souvisí se vztahy, které máme? Tvrdím, že formalizace našich vztahů, obzvláště smluv (kontraktů), poskytuje základy pro ideální bezpečnost.

  • Toto hledisko (hledisko bezpečnosti formalizací) nemá obdoby a Szabo byl první, kdo s ním přišel.

Spousta druhů smluvních vztahů (jako zajištění, seskládání nebo deklarování vlastnických práv a dalších) mohou být vestavěny v softwaru a hardwaru který používáme, tak, aby udělaly porušení smlouvy drahým (a pokud je to žádoucí, tak i neúnosným) pro toho, kdo ji porušuje.

Kanonickým příkladem z běžného života, kde můžeme rozeznat primitivní kořeny a předchůdce chytrých smluv, je pokorný automat. S omezeným množstvím potenciální ztráty (které bude až do výše o kousek menší než cena narušení automatu) stroj přijímá mince a jednoduchým mechanismem, který řeší počítačový problém ve stylu konečných automatů (pojem z matematiky), vydá mince nazpět a produkt vzhledem k zobrazené ceně.

Automat je smlouva na doručitele. Kdokoliv s mincemi se může zúčastnit směny s prodejcem. Bytelný box s mincemi a další bezpečnostní opatření chrání uložené mince a vnitřek před útočníky, čímž úspěšně umožňuje rozvinutí automatových strojů do mnoha různých oblastí.

  • Že je automat smlouva, by nás mělo odvést od tradičního chápání smlouvy tak, abychom si uvědomili, že smlouvy jsou vlastně úplně všude kolem nás.

Chytré smlouvy předčí automat, protože navrhují vkládání smluv do všech druhů majetku, který je hodnotný a digitálně kontrolovaný. Chytré smlouvy se odvolávají na tyto předměty v dynamické, často proaktivní vynucující formě, a poskytují mnohem lepší pozorování a ověření tam, kde musí proaktivní opatření zaostávat.

Jako jiný příklad zvažte hypotetický digitální bezpečnostní systém pro automobily. Strategie chytrého kontraktu navrhuje, abychom postupně zdokonalovali bezpečnostní protokoly tak, aby byly do vlastnictví plně začleněny smluvní podmínky, které s ním souvisejí.

Tyto protokoly dají kontrolu kryptografických klíčů pro operování s vlastnictvím té osobě, která majetek vlastní oprávněně, v závislosti na podmínkách smlouvy. V nejvíce přímočaré implementaci může být auto zcela neprovozuschopné, dokud není řádný protokol reakce na výzvu dokončen právoplatným vlastníkem, což zabraňuje krádeži.

Pokud by např. bylo auto použito k zajištění úvěru, silné zabezpečení implementované tímto způsobem by pro věřitele znamenalo, že by nebyl schopen zabavit dlužníkovo auto. Abychom tento problém napravili, vytvoříme chytré zástavní právo; pokud majitel neuspěje při zajišťování plateb, chytrá smlouva aktivuje zástavní protokol, který vrátí kontrolu nad vozem bance.

Tento protokol může být mnohem levnější a efektivnější než vymahač. Další opakování by prokazatelně odstranilo zástavní právo, pokud by byl dluh splacen (včetně poplatků a operačních ztrát). Bylo by ale velmi hrubé zrušit provoz auta třeba uprostřed dálnice.

V tomto procesu postupného zdokonalování jsme přešli od hrubého bezpečnostního systému k upravené smlouvě.

  • Zámek pro selektivní povolení majitele a vyloučení třetí strany
  • Zadní vrátka pro věřitele
  • Zadní dvířka aktivována pouze při nezaplacení za určitou dobu
  • Konečná elektronická platba trvale vypne zadní vrátka

Starší bezpečnostní systémy budou reagovat různým způsobem na různé kontrakty. Abychom pokračovali v našem příkladu, pokud by automobilová smlouva byla leasingem, poslední platba by vypnula přístup k pronájmu. To by při nákupu na úvěr deaktivovalo věřitelský přístup. Bezpečnostní sytém se postupným přepracováním stále více přibližuje k logice smlouvy, která řídí práva a povinnosti vztahující se k zabezpečenému objektu, informacím nebo výpočtům.

Kvalitativní odlišné smluvní podmínky, jakož i technologické rozdíly ve vlastnictví, vedou k potřebě různých protokolů.

(Pochází z Formalizace a zabezpečení vztahů ve veřejných sítích, Nick Szabo, 1997)

Závěr

Zdroj: Nakamoto Institute

Původní zdroj: časopis First Monday

Obrázek v náhledu: Satoshi Watch

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..