Stephen LaBerge – Lucidní snění

Kuriozita, na kterou nemá ani kokain, marihuana, virtuální realita, telekineze, LSD či alkohol nebo pervitin. Lucidní snění je skutečné jako skutečnost sama a zážitky z něj ty nejpůsobivější, jaké si jen dovedete představit. Vítejte v paralelním vesmíru vůlí ovládaných snů i v nejvyšším stadiu osobního rozvoje.

Obsah

 1. Úvod
 2. Recenze
 3. Obsah
 4. Závěr

Úvod

O lucidní snění jsem se začal zajímat kolem roku 2015, kdy se mi opakovaně dařilo do svých snů vstupovat a cítit se v nich naprosto bdělý. Po deseti minutách googlování jsem narazil na přesný popis tohoto fenoménu i literaturu, kterou jsem si po další čtyři roky nepřečetl, protože mi stačily informace z jednoho internetového blogu.

Přečtení Lucidního snění mě donutilo se o toto téma zajímat více a napsat, kam až to může zajít a proč tedy lidé fetují a pijí alkohol, když mohou snít.

Autor

Zdroj: YouTube

Stepen LaBerge je americký psycholog v oblasti vědeckého studia tzv. lucidního (bdělého) snění, které začal zkoumat na Stanfordově univerzitě. Vyvinul nejvíce pozoruhodnou techniku MILD (mnemotechnická indukce lucidního dnu).

V roce 1980 dostal doktorát z psychofyziologie a přesvědčuje vědeckou komunitu o existenci lucidního snění. V roce 1988 založil Lucidity Institute, jehož cílem je výzkum potenciálu vědomí.

Recenze

Zaujal mě autorův přísně vědecký přístup, kdy čistě na základě logiky vyvracel mnoho teorií o významu snů. Připomněl mi metody Ludwiga von Misese (kniha Lidské jednání), který se stejnou objektivitou a fundamentálním pohledem na věc rozebíral politiku.

Obsah

Pokud byste si raději přečetli moje osobní zážitky, přejděte na část Využití lucidního snění. A jestli chcete rovnou vědět, jak na to, přejděte na část Sníme.

Historie a filozofické pozadí

Na začátek je třeba říct, že ještě v osmdesátých letech jen málokdo věřil, že lucidní sny vůbec existují. Neexistoval jediný přímý důkaz, protože jediným svědkem takto podivných a relativně vzácných snů byl pouze vnitřní mentální zrak. Navíc se poměrně dlouho myslelo, že mozek ve spánku nic nedělá. Až vynález EEG (elektroencefalografie, měření krátkých elektrických potenciálů v mozku) a diferenčního zesilovače umožnil rozpoznat pět spánkových fází a provést další analýzu.

Filosofii začátku dvacátého století se nelíbilo, že člověk je ve spánku bdělý. Předpoklady vědců tak lucidní sny odsouvaly do kouta mystična, což bylo vtipné, neboť z dnešního pohledu jsou právě ty tehdy uznávané autority jako Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, v některých ohledech komické (zvlášť výklady snů – předpokládat, že je každý sen informativní je stejné, jako předpokládat, že je každá věta informativní).

Lucidní polobdělé sny přece nemohly být sny – mnoho vědců se domnívalo, že člověk snící lucidně jednoduše nespí, ale představuje si, že spí. Proto je filozofie důležitá – buď nám brání něco pochopit nebo nám naopak pomáhá (Einstein a jeho teorie relativity, teorie černých děr, vznik života – Darwinistická teorie apod.).

Aby LaBerge dokázal lucidní snění, vytvořil experiment na test EEG a REM – mozkové vlny a rychlé oční pohyby během jedné ze spánkových fází.

Subjekty měly vyslat ve spánkové laboratoři ve Stranfordu smluvený oční signál, jakmile sen začal (signál byl takový, aby existovala minimální naděje, že ho subjekt vydá náhodou). LaBerge zaznamenal úspěch a sepsal doktorandskou práci (nebyl sice historicky první, ale publikoval své výsledky nejdříve). Ostatní testy, třeba časový rozdíl mezi snem a realitou, probíhaly podobně primitivním způsobem očních signálů – subjekt se např. jednoduše podíval ve snu čtyřikrát nahoru a jednou doleva.

Fáze spánku

 • Fáze 1 – Usínání. Uvolňují se svaly a mysl. Trvá 5 až 10 minut. Oči se pomalu pohybují.
 • Fáze 2 – Lehký spánek. Oční pohyby mizí.
 • Fáze 3 – Přechod mezi lehkým a hlubokým spánkem.
 • Fáze 4 – Hluboký spánek. Trvá 30 minut.
 • Fáze 5 – Paradoxní spánek. Svaly jsou maximálně uvolněné, ale mozková aktivita stoupá, až se podobá stavu bdělosti. Vyskytuje se fenomén REM (rapid eye movement – rychlé oční pohyby).

Fáze po sobě ale tak krásně nenásledují. Nejprve se přes hodinu propadáme do hlubokého spánku, který se vrací do 2. a 3. fáze. Následuje REM fáze trvající 15 až 20 minut. A to je jeden spánkový cyklus (90 minut). Po REM opět následuje 4. fáze a proces se opakuje. Akorát už není spánek tak hluboký – na úkor hlubokého spánku se prodlužují REM fáze, v nichž se právě odehrávají sny.

Zdroj: Mentem

Celkem máme za průměrnou noc k dispozici dvě hodiny snového času. Cyklus se opakuje 5x až 6x za noc, takže se vám teoreticky může zdát až šest lucidních snů o celkové délce dvou hodin!

Sníme

Krok jedna

Základem je si pamatovat normální nelucidní sny. Pokud toho nejste schopni, tak ani nemůžete na lucidní sny pomýšlet. Velkou roli zde hraje motivace – pokud si řeknete, že si sen zapamatujete a potvrdíte to silným přesvědčením, mozek vás většinou opravdu poslechne. Snový deník také není na škodu, ať už do něj zapíšete sebevětší nesmysl. Nestyďte se.

Písmenkový test reality

Pokud se během dne neptáte po pravé povaze svého momentálního stavu vědomí, jak chcete mít sklony dělat něco takového ve snu? Přemýšlet o bdělé skutečnosti jako o snu narušuje naše automatické stereotypy, skrze které jsme zvyklí vnímat skutečnost (což už samo o sobě vede k duševnímu rozvoji). Hlavní technika navození lucidního snění a „probuzení uvnitř snu“ je proto právě testování reality.

Mezi nejspolehlivější praktiky patří test textu – pokud se několikrát během dne opakovaně podíváte na nějaký text, neměl by se změnit. Ale písmena ve snu jsou extrémně nestabilní, takže skrz ně můžete poznat, že sníte, a nabýt luciditu.

Test reality pomocí dlouhodobé paměti

Pokud sníte, váš mozek bude mít problém si vybavovat věci z dlouhodobé paměti.

Technika MILD

MILD znamená Mnemonic Induction of Lucid Dream (mnemotechnickou indukci lucidního snu). Vymyslel ji samozřejmě sám autor. Tuto metodu jsem ještě nevyzkoušel, protože se mi povedlo navozovat lucidní sny zcela přirozeně.

Postup:

 1. Usínejte s pevným odhodláním zapamatovat si sen z každé snové periody (může jich být až šest). Probuďte se vždy na konci REM fáze (pokud se neprobudíte sami, nastavte si budík na konec každého spánkového cyklu).
 2. Když se probudíte, snažte si sen co nejbarvitěji vybavit a nejlépe ještě zapsat do snového deníku.
 3. Při následném usínání myslete na luciditu.
 4. Začněte si promítat minulý sen, ale tentokrát i s tím, že jste v něm lucidní. Představujte si to, co chcete ve snu dělat vlastní vůlí.
 5. Opakujte předchozí dva kroky, dokud neusnete. S nejvyšší pravděpodobností se nyní probudíte v minulém snu a budete lucidní.

Tato technika umožňuje mít sen kdykoli si jen budete přát.

Technika WBTB

WBTB (Wake Back To Bed) znamená „stát a zase jít do postele.

Postup:

 1. Nastavte si budík na šest hodin spánku, abyste vstali před REM fází vašeho spánku.
 2. Vstaňte a chovejte se, jako byste měli už být vzhůru po dobu dvaceti až šedesáti minut.
 3. Vraťte se do postele a usněte. Můžete použít část techniky MILD a představit si sámi sebe ve snu.
 4. Bude se vám zdát lucidní sen.

Když znovu usnete, je totiž na řadě opět REM fáze, a to ta nejdelší (30 až 40 minut). Vstupujete prakticky rovnou do snu. Všemu navíc pomůže po šesti hodinách aktivované vědomí (také v REM fázi).

Technika WILD

Technika WILD (Wake Induced Lucid Dreaming) je o přímém vstupu do lucidního snu. Už se jedná o mírně pokročilejší metodu a předpokládá se, že máte výbornou snovou paměť.

Technika se používá po šesti hodinách (pokud spíte méně než 6 hodin, upravte si čas tak, abyste se probudili v REM fázi) spánku.

 1. Uvolněte se.
 2. Pozorujte hypnagogické obrazce, které se tvoří při usínání před zavřenýma očima. Nehýbejte se, buďte v naprostém klidu. Pokud se vám podaří neusnout, začne se z hypnagogických obrazců formovat sen.
 3. Vytvořte snovou scénu pomocí představivosti (vizualizujte) a zapojte do představ i pohyb (ten se vizualizuje lépe než statická scéna).

Využití lucidního snění

Lucidní sen je vlastně reflektivní vědomí, protože sen se v některých ohledech chová nezávisle na snícím (práce podvědomí). Setkáváte se vlastně sami se sebou, obzvlášť v lucidních snech.

Zážitky

První využití je nasnadě a každému se pravděpodobně vybaví sex. Než jsem objevil další možnosti lucidních snů, tak jsem je využíval hlavně na sex. Časem ale zjistíte, že v podstatě celé bytí v lucidním snu je svým způsobem orgasmus.

Trénink a stimulace

Díky tomu, že neexistuje věrohodnější simulace reality než sen, můžeme naše tělo v tom lucidním stimulovat. A k čemu se to dá využít? Můžete ve snu trénovat. Odpal v golfu, běh, plavání, prostě cokoliv, jelikož váš mozek se bude chovat, jako by to byla realita (ale ještě silněji, než při pouhé imaginaci, kterou používají vrcholoví sportovci).

Tacitní vědění

Ve spánku je hodně aktivní podvědomí a podobně jako v hypnóze je tak možné si ve snu vybavit určitou věc do takových detailů, kterých bychom v bdělém stavu nikdy nebyli schopni. Je to jako cestování vlastní pamětí.

Řešení tvůrčích problémů

Probíhá ve třech fázích:

 1. Příprava – shromažďování informací a testování
 2. Inkubace – přestává aktivní úsilí o vyřešení problému
 3. Iluminace – podvědomí udělalo svou práci
 4. Verifikace – testování nalezeného řešení

Správné řešení přijde samo (důvod mystického výkladu světových géniů – ve skutečnosti pouze dovedli efektivně využít svůj mozek o stejném teoretickém výkonu jako každý z nás). V lucidním snu můžete řešit tvůrčí problémy (disertační práci, vědecký výzkum, děj knihy apod.) tak, že se vám řešení zjeví samo. Je ale třeba věnovat maximální úsilí přípravné fázi ještě před sněním, protože ve snu proběhne pouze třetí fáze.

Trénink do budoucnosti

Pouze sen nám dává možnost prožít alternativy budoucnosti tak, jako by to byla skutečnost, a motivovat nás tím k jednání na základě takto získaného poznání. Nemusím líčit, k čemu je to dobré a že to brutálně zvyšuje sebejistotu.

Ostatní

V knize se ještě psalo o NDE (Near Death Experiences, zážitky blízko smrti) apod., ale zde autor opustil vědecký přístup a pustil se na půdu neověřena.

Všechny naše zážitky jsou nutně subjektivní.

Závěr

Kvalitní kniha, která aplikuje (většinou) objektivní přístup na něco tak mystického jako lucidní sen.

Zdroj obrázku v náhledu (upraveno): Large Print Bookshop

Zdroj informací o autorovi: Wikipedie

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..