Společnost a spolupráce

V minulé kapitole Jádra webu jsme uvedli, proč se na webu o kryptografii vlastně bavíme o lidském jednání. Teď nastal čas se posunout dál. Začneme Robinzonem na pustém ostrově, odkud uvidíme povahu role svobody, vlastnictví a násilí. Počáteční oproštění od lidských vztahů zabraňuje omylům kvůli pohledu na dnešní svět jako na jeden celek.

Máme tedy Robinzona. Robinzon nemá instinkty, ale rozum, který ho pohání na správné cestě k uspokojení jeho potřeb a přání. Rozum je pro něj nástrojem poznání a přežití. Začne si proto hledat potravu, aby přežil alespoň do rána.

Časem zjistí, že musí zvolit své cíle, naučit se, jak jich za použití přírodou daných zdrojů dosáhnout, a nakonec vynaložit pracovní úsilí k přetvoření těchto zdrojů do více užitečné podoby, tj. na tzv. „kapitálové statky“, v jeho případě nástroje jako sekera (vstup do další výroby), a na statky „spotřební“, jež může ihned konzumovat, třeba na pečené maso.

Robinson mění přírodu a prostředí v souladu s vlastními cíli místo toho, aby jím byl předurčen jako v případě zvířat. Uvědomuje si svou svobodnou vůli a objevuje přirozenou skutečnost, že má vládu vlastní mysli nad svým tělem a jeho činností. Uvědomuje si sebevlastnictví. Ale i on není vševědoucí, a tudíž dělá chyby.

Robinson je zcela svobodný ve smyslu společenské svobody, tj. absence obtěžování ze strany jiných osob. Svět, v němž vedle sebe existuje více lidí, už vyžaduje naše další zkoumání. Pokud zůstává jedinec izolován, není žádný problém s tím, kam až jeho majetek, resp. vlastnické právo, sahá. Nyní je proto čas rozšířit analýzu o další osoby.

Tolik démonizovaná ekonomie nám odhalila, že pro přežití člověka je kromě výroby nutná i směna.

Jen si zkusme představit, jak by svět vypadal, kdyby si každý vyráběl jen a pouze to, co spotřebovává – vývoj lidstva by byl omezen na časové a fyzické možnosti jednotlivce, cokoliv velkolepějšího by nebylo možné a lidstvo by se v současném stavu neuživilo.

Směna je výhodná pro všechny, kdo se jí účastní. I když je někdo ve všech činnostech lepší než já, tak se mi vyplatí s ním navázat spolupráci. I když ředitel možná píše lépe než písařka, tak se mu vyplatí si nějakou najmout, protože jeho čas je pro psaní příliš cenný. Každý dělá to, v čem je jeho výhoda oproti ostatním nejvyšší.

Zvýšením efektivity díky směně na trhu dochází k přetékání kapitálu ve formě vyšší výroby. Stručně řečeno vzniká přebytek, který může být dále investován za účelem zlepšení kvality života a plnění čím dál méně naléhavých potřeb. Trh je v tom nepostradatelný.

Pokud se na ostrov snese více lidí, je směna problematičtější. Měnit kozu za polena a za oštěpy každý den, abych si mohl obstarat maso, by bylo tak obtížné, že by se výhoda vzniklá směnou smazala časem potřebným k jejímu uskutečnění. A tak vzniknou peníze.

Ekonomie prostupuje celým lidským jednáním – v každém okamžiku svého života zvažujeme volby a porovnáváme reálné i subjektivní zisky a ztráty. Dokonce i neporovnání možností voleb znamená, že energie na něj vyložená je pro nás nějakým způsobem cennější. I sebectnostnější milenec podléhá v každodenním životě zákonům ekonomie – pokud trpí pro lásku, má pro něj vyšší hodnotu než vlastní bolest.

Vrať se o kapitolu zpět, vyber jinou kapitolu nebo vyber další kapitolu.