Volba

V minulé kapitole Jádra webu jsme si řekli, proč web o šifrování začíná lidským jednáním, které má spíš blíže k filozofii než k technice. Je to proto, aby ho čtenář chápal v širších souvislostech a uměl si pod ním představit mnohem víc než jen diagramy výměn, šifrovací klíče a Bitcoin. Nyní se podíváme na začátek lidského jednání – na akt volby. Jak ale, zatraceně, souvisí šifrování s lidským jednáním? To se dozvíte v posledních kapitolách.

Abychom vůbec mohli zjišťovat, jaké jednání je a jaké není v souladu s lidskou podstatou, vyjdeme z jednoduchého faktu, že člověk jedná, a dělá to proto, že chce zmírnit pociťovanou nespokojenost. Pokud by byl plně spokojený, nikdy by nejednal a stal by se nepředstavitelnou, nečinnou a nemyslící bytostí. Zkrátka, čuměl by do blba, a ani to ne. Aby jednal, musí být zároveň přesvědčen, že jeho jednání povede ke snížení pociťované nespokojenosti. Nežijeme totiž v ráji, a ani nejsme bohové.

Dokud není všeho na světě neomezeně, vždy bude existovat lidská touha mít se lépe a tato touha povede k jednání,

vycházejícímu z neustálých voleb počínajících třeba výběrem jídla a končících výběrem partnera. Právě kvůli omezeným zdrojům (prostor, životní čas, nerostné suroviny aj.) existuje pak vlastnictví, přiřazující lidem výsadu s nimi zacházet. Můžeme říct, že vlastnictví by nedávalo smysl, pokud by bylo všeho na zemi neomezeně.

Tato část se jmenuje lidské jednání, protože jsme právě řekli jeho základní předpoklady. A když máme předpoklady, jsme plně připraveni na další kapitolu Společnost a spolupráce. Konečná snaha lidské etiky, etiky stojící za naší kryptografií, je totiž říct, co teď smím udělat v prostředí, kde jednám a kde jsou věci přirozeně vzácné, tudíž může při jejich používání dojít k meziosobnímu konfliktu.

Logika lidského jednání (tzv. praxeologie) nám bude v tomto směru sloužit jako vědecký základ, nikoliv ale jako prostředek, protože je hodnotově neutrální a neumí jistá jednání odsoudit.

Etika osobní, tedy pustit starší paní si v metru sednout nebo uklidit ze stolu, je úplně jiná věc. My budeme řešit tu nejobšírnější etiku, která existuje. Etiku svobody (lidskou etiku) neboli nejzazší meze jednání člověka, které jsou a nejsou ok.

Nakonec je třeba říct, že lidské jednání není nic natolik mystického, aby se nedalo pozorovat, zkoumat a zahrnout do pravidel jako obyčejná věda. Všichni lidé mají stejnou logickou strukturu mysli, a tak nelze náš průzkum jednání zrelativizovat do ztracena. Jednání se navíc odehrává v naší mysli a jedině mysl ho dokáže uchopit a zkoumat. Nelze proto provést zkušeností získaný důkaz.

Vrať se o kapitolu zpět, vyber jinou kapitolu nebo vyber další kapitolu.